‘Open cv niet bedoeld voor anonimiseren vermogen’

‘Het gebruik van de open commanditaire rechtsvorm is niet bedoeld voor directeuren-grootaandeelhouders om de omvang van hun rijkdom uit de openbaarheid te houden. Het druist in tegen het overheidsbeleid voor meer transparantie en leidt bovendien tot lagere belastingen voor wie vermogend is’.

Bovendien dreigen de dga’s een belastingnavordering te krijgen. Dat stellen de fiscalisten Reinier Kooiman en Frits Witpeerd van Deloitte Belastingadviseurs in Weekblad fiscaal recht. Door een open cv op te zetten, ontlopen dga’s volgens Kooiman en Witpeerd de aanmerkelijkbelangbelasting in box 2. Die geldt alleen voor natuurlijke personen, en niet voor cv’s.

In de advieswereld wordt het artikel druk besproken, zo meldt het Financieele Dagblad. Emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens vindt het artikel moedig. ‘Het is ‘opmerkelijk’ dat de waarschuwing voor de populaire cv van belastingadviseurs komt’. Voorzitter Wil Vennix van het Register Belastingadviseurs noemt het betoog van Kooiman en Witpeerd ‘een stevig verhaal’.

De Belastingdienst zegt dat een open cv meestal niet bedoeld is om belastingvoordelen te behalen, maar om de privacy te beschermen. De dienst zegt echter niet mee te werken aan anonimiseren, omdat dit haaks staat op het beleid voor meer transparantie.

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen van start

elfstandige ondernemers die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen kunnen vanaf dinsdag een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 september 2018. Naar schatting 20.000 vrouwen komen voor de compensatie van 5.600 euro bruto in aanmerking.

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 kregen zij via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste 16 weken. Enkele vrouwen die in de tussenliggende jaren bevielen van een kind, vonden het onterecht dat zij geen beroep konden doen op een publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering en stapten naar de rechter. Na verschillende gerechtelijke uitspraken besloot de toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorig jaar een compensatieregeling te treffen.

Aanvraag indienen

De compensatie geldt voor vrouwen die in genoemde periode zijn bevallen en in het kalenderjaar van hun bevalling werkten als zelfstandige, met of zonder personeel. Vrouwen vragen de compensatie aan met een aanvraagformulier dat via uwv.nl gedownload kan worden. Voor het doen van de aanvraag  zijn het burgerservicenummer (BSN) van moeder en kind(eren) nodig. Vrouwen die meewerkend echtgenoot of partner waren dienen daarnaast het BSN van de (toenmalige) partner te verschaffen. Ook dienen vrouwen aan te geven welke werkzaamheden ze verrichtten als zelfstandige tijdens het kalenderjaar dat het kind/de kinderen geboren is/zijn: zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenote/partner.

Betaling

Het UWV betaalt de compensatie uit vanaf 1 januari 2019. Dit is besloten omdat rechthebbenden dan op tijd hun extra inkomsten kunnen doorgeven aan de Belastingdienst. Het bedrag van de compensatie telt namelijk mee voor de (gezins-)inkomsten, bijvoorbeeld voor de huur- en zorgtoeslag.

Expats United tegen versobering 30%-regeling

De petitie tegen versobering van de 30%-regeling die de groep Expats United startte op internet, is al bijna 25.000 keer ondertekend. Volgens woordvoerster Jessica Piotrowski van de groep worden de handtekeningen mogelijk 29 mei overhandigd aan de Tweede Kamer.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Snel van Financiën vorige maand ingestemd met het plan om de 30%-regeling per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. De expats stoort het vooral dat de verkorting van de aftrekperiode óók geldt voor de huidige gevallen. Zij zien op termijn hun inkomen met zo’n 15 procent per jaar terugvallen, terwijl ze daar geen rekening mee hebben kunnen houden. Fiscalisten steunen het argument van de expats. Frank Mélotte en Huub Kapel van LIMES international: “Respectering van bestaande gevallen is het minste wat men van een betrouwbare overheid mag verwachten.”

Piotrowki vreest dat ze zelfs terug moet naar de Verenigde Staten als het plan doorgaat, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Haar verblijf hier is berekend om een bepaald inkomen. Door het besluit van Snel kan ze haar Amerikaanse pensioen, de bezoekjes aan haar ouders en de hogere rente die ze als expat betaalt, niet meer opbrengen.

Aangepaste vermogensrendementsheffing ook voor rechter

De nieuwe vermogensrendementsheffing die geldt vanaf 1 januari 2017 is nog maar net ingevoerd en hij ligt al onder vuur. De Bond voor Belastingbetalers gaat een collectieve rechtszaak tegen de vermogensbelasting aanspannen, meldt De Telegraaf.

Sinds de aangifte over 2017 wordt de belasting over vermogen anders berekend. Hoe meer vermogen iemand heeft, hoe meer rendement de fiscus denkt dat diegene maakt en hoe meer belasting er moet worden betaald. Maar volgens Jurgen de Vries van de bond is de nieuwe heffing nog altijd te hoog. ,,Als je een ton spaargeld hebt, rekent de fiscus met een rendement van 2,87 procent. Probeer maar eens een bank te vinden die je zo’n rente geeft.”

De heffing in box 3 is met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd. Vóór die datum kende box 3 een verondersteld rendement van 4%. Vanaf 2017 worden vermogens echter in categorieën onderverdeeld. Elke categorie krijgt zijn eigen forfaitair rendement: voor lage vermogens rekent de fiscus met een lager rendement dan voor hogere vermogens.

De Bond heeft ook nog procedures lopen tegen de vermogensrendementsheffing oude stijl van voor 2017.

‘Ook echte bedrijven met brievenbussen fiscaal aanpakken’

Niet alleen brievenbusfirma’s die de Nederlandse fiscus ontwijken moeten worden aangepakt, maar ook ,,echte bedrijven met brievenbussen”. Dat zegt staatssecretaris Menno Snel (Financiën) in een interview met NRC.

Buitenlandse bedrijven mogen hier veel geld verdienen, aldus Snel, maar ,,er is een moment dat wij als fiscus willen ingrijpen: als zij die winsten alsnog in een brievenbus aan hun achterdeur stoppen en zo Nederland gebruiken als doorsluis naar een belastingparadijs”. Hij noemt geen namen, maar spreekt wel over een bedrijf dat in Nederland ,,heel veel geld verdient met gymschoenen”, daarmee waarschijnlijk verwijzend naar Nike.

Vanaf 2020 moeten bedrijven een heffing gaan betalen op rente, royalty’s en dividenden die naar het buitenland vloeien. Nu is dat nog onbelast. Snel ziet dat als ,,de scherpe kanten afhalen” van de belastingvoordelen voor bedrijven. ,,Ik ben iemand die veel meer gelooft in een lager belastingtarief en minder constructies daaromheen”, zegt Snel. Daarom verdedigt hij ook de omstreden afschaffing van de dividendbelasting.

Mochten zijn maatregelen ertoe leiden dat bedrijven uit Nederland weggaan, dan neemt de staatssecretaris dat op de koop toe: ,,So be it”. Maar hij verwacht het niet.

FIOD zit zwartspaarders op de hielen

De FIOD heeft afgelopen week een woning in Druten doorzocht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De fiscale opsporingsdienst is bezig met een reeks onderzoeken naar Nederlanders die weigeren om inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over hun buitenlands vermogen.

Bij de doorzoeking ging het om een 58-jarige vrouw die wordt verdacht van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Er is beslag gelegd op € 200.000 en fysieke en digitale administratie.

Zwitserse bankrekeningen

In 2015 heeft de Belastingdienst de Zwitserse overheid verzocht om bij een Zwitserse bank informatie op te vragen over Nederlandse rekeninghouders. De Belastingdienst heeft die informatie inmiddels gekregen. Aan rekeninghouders die het vermogen op die buitenlandse rekeningen niet hadden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting is vervolgens meer informatie gevraagd. Een aantal rekeninghouders heeft de gevraagde gegevens niet verstrekt, terwijl dat wel verplicht is als de fiscus erom vraagt. “Veruit de meeste belastingplichten doen dit. Zij geven hun vermogen correct op en leveren zo gezamenlijk een bijdrage aan de schatkist. Een kleine groep doet dit niet of niet volledig. Daardoor loopt de overheid jaarlijks inkomsten mis voor maatschappelijke voorzieningen. Zwartsparen ondermijnt het belastingsysteem. Daarnaast bestaat het risico dat zo crimineel geld buiten het zicht van de autoriteiten blijft.”