FIOD treedt op tegen privékosten op de zaak

De FIOD heeft eerder deze week in de gemeente Oude IJsselstreek doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspanden van een ondernemer. De 42-jarige man wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk verstrekken van vervalste administratie aan de Belastingdienst. Hierdoor is de Nederlandse schatkist vermoedelijk minimaal 300.000 euro misgelopen. 
De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Vermoedelijk heeft de ondernemer privé-kosten aan zijn woning geboekt als zakelijke kosten. In de administratie van zijn ondernemingen werden mogelijk valse facturen aangetroffen om de privé-kosten zakelijk te verantwoorden. Daarnaast heeft hij vermoedelijk ook de kilometeradministratie van zijn lease-auto vervalst door zijn privé-ritten als ‘zakelijk’ te boeken. De FIOD heeft woensdag beslag gelegd op ruim 300.000 euro en fysieke en digitale administratie in beslaggenomen.

Leveranciers

Ook heeft de FIOD een bezoek gebracht aan 10 leveranciers die werkzaamheden hebben uitgevoerd voor de verdachte. Er zijn facturen in beslag genomen voor onder andere het leveren van een sauna, sanitair, schilderwerkzaamheden en beplanting van de tuin. Daarvoor hebben de leveranciers facturen uitgeschreven op naam van de onderneming van de verdachte. In sommige gevallen is een andere omschrijving op de factuur gezet. Hiermee plegen zij valsheid in geschrifte en riskeren zij een strafrechtelijke vervolging.

Kabinet buigt zich over ZZP-tarieven, fiscus pakt schijnzelfstandigheid aan

De regering pakt het dossier rondom de nieuwe regelgeving voor ZZP’ers weer op. Er wordt gekeken naar de tariefstelling bij zelfstandigen en de Belastingdienst gaat in de tweede helft van dit jaar bij zeker 100 opdrachtgevers langs om schijnzelfstandigheid aan te pakken.

Dat schrijven minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenhei) en staatssecretaris Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer. “Het kabinet is een stap verder met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor ZZP’ers, maar heeft ook nog werk te verrichten. Zo doet het kabinet onderzoek naar de tariefstelling bij ZZP en gaat het in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven.” Na de zomer volgen gesprekken met belanghebbenden over maatregelen uit de hoofdlijnenbrief die in februari naar de Kamer is gestuurd. Doelstelling blijft dat op 1 januari 2020 nieuwe wetgeving van kracht wordt. Met nieuwe wetgeving wil het kabinet zelfstandigen beschermen die in een kwetsbare positie belanden en oneerlijke concurrentie tegengaan van bedrijven die ZZP-constructies misbruiken.

Webmodule

Eerder is een webmodule genoemd als middel om opdrachtgeversverklaringen te genereren. De regering gaat nu onderzoeken of die module geschikt is. “Met wetenschappers en veldpartijen worden hier de komende maanden keuzes in gemaakt. Het begrip gezag wordt in het verlengde hiervan, zoals de Kamer is toegezegd, voor 1 januari 2019 verduidelijkt.”

Afbakenen uurtarief

Er wordt ook scherp gekeken naar uurtarieven: “Het blijkt ingewikkeld om een uurtarief af te bakenen. Dit is nodig om te weten wie er straks onder bijvoorbeeld de maatregel over het lage tarief vallen. Het kabinet is hier een onderzoek naar gestart. Daarnaast gaat het kabinet in gesprek met de Europese Commissie over de vraag hoe de extra bescherming voor de mensen met lage tarieven zich verhoudt tot het Europees recht.”

Handhaving bij schijnzelfstandigheid

De handhaving van de wet DBA gaat ondertussen zoals eerder aangekondigd volgende week van start: “De Belastingdienst gaat vanaf 1 juli 2018 niet alleen bij de ernstigste kwaadwillenden, maar bij alle kwaadwillenden handhaven.” De Belastingdienst gaat voor het einde van 2018 bij minimaal honderd opdrachtgevers in verschillende sectoren langs om in gesprek te gaan over hun manier van werken. “In gesprek gaan met opdrachtgevers leidt nu in een aantal gevallen al tot aanpassing van de werkwijze en dus tot verbetering. Daarnaast gaan de Belastingdienst en de Inspectie SZW nauwer samenwerken en in hun interventieteams extra aandacht geven aan het onderzoeken en bestrijden van schijnzelfstandigheid. In afwachting van nieuwe wetgeving en bij onzekerheid kunnen zzp’ers en opdrachtgevers altijd contact opnemen met de Belastingdienst om afspraken te maken.”

Stimulering reiskostenvergoeding fiets

Bestaande (fiscale) regelingen om fietsen te stimuleren, kunnen optimaler worden benut. Dat vindt staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Zij schrijft dit aan de Tweede Kamer in een brief over haar ambities om het fietsgebruik te bevorderen.

Werkgevers kunnen werknemers die fietsen naar het werk een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer geven. Dit zou in veel gevallen nog niet gebeuren. Deze vergoeding kan ook worden ingezet als renteloze lening voor de aanschaf van een fiets die dan terugverdiend kan worden door te fietsen.

Kabinet kondigt compensatieregeling gedupeerde ondernemers bbz aan

Er komt een gerichte compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn omdat zij een lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen moesten tellen. Hierdoor kregen zij te maken met terugvorderingen van toeslagen. Voor de regeling is 17 miljoen euro gereserveerd. Dit kondigt staatssecretaris Snel van Financiën vrijdag aan in een brief aan de Tweede Kamer. 

Staatssecretaris Snel: “Sinds 2017 bestaat dit probleem niet meer omdat de gift niet langer tot het inkomen wordt gerekend. Voor deze groep ondernemers komt er nu ook een oplossing. Zij hebben zich een tijdlang zorgen gemaakt over hun financiële situatie en dit kabinet wil hen nu alsnog tegemoet komen.”

Voor de regeling is een wettelijke basis nodig en zal daarom onderdeel uitmaken van het Belastingplan dat in september naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dan wordt ook meer bekend gemaakt over de vormgeving van de compensatieregeling. Met de aankondiging voldoet het kabinet aan een breed gesteunde motie uit de Tweede Kamer.

Tegemoetkoming

Het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (bbz) is een tegemoetkoming voor ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen. Ontvangers krijgen deze tegemoetkoming eerst in de vorm van een lening. Als zij niet de mogelijkheid hebben de lening terug te betalen wordt deze omgezet in een gift.

Deze gift moest in de jaren 2014-2016 tot het inkomen worden gerekend, waardoor het recht op toeslagen lager werd. Een groep ondernemers moest hierdoor toeslagen terugbetalen, wat in bepaalde gevallen tot betalingsnood heeft kunnen leiden. Per 2017 is dit probleem opgelost door de gift niet langer tot het inkomen te rekenen. In plaats daarvan betaalt de gemeente de eindheffing over de gift.

MKB’ers in het geweer tegen verhoging BTW-tarief

MKB-Nederland wil dat het MKB wordt gecompenseerd voor de verhoging van het lage BTW-tarief. Uit een quickscan van de ondernemersorganisatie, in samenwerking met betrokken branches, blijkt dat de gevolgen van de maatregel groot zijn: 30 miljoen euro omzetverlies in de kappersbranche, bijna 6 miljoen bij de podiumkunsten, 40 miljoen bij uitgeverijen en 24 miljoen bij de bloemisten. In de grensregio’s zijn de negatieve effecten nog sterker.

Dit staat in het pamflet dat directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland woensdagochtend samen met vijf ondernemers heeft overhandigd aan staatssecretaris Menno Snel (Financiën). ‘Het liefst gaat deze maatregel volledig van tafel.’ Ondernemers maken zich grote zorgen over de verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent volgend jaar, aldus Visser. ‘Omzetverlies, banenverlies, zelfs het voortbestaan van bedrijven komt in gevaar, zo blijkt uit diverse onderzoeken van brancheorganisaties. De resultaten zijn exemplarisch voor alle sectoren die door de BTW-verhoging worden getroffen. Voor bedrijven in de grensregio’s loopt de omzetdaling zelfs op tot 5 á 6 procent.’

In opdracht van MKB-Nederland heeft Panteia de effecten van de BTW-verhoging voor drie productgroepen in de grensstreken berekend. De dagrecreatie krijgt een omzetdaling van ruim 450 miljoen euro voor de kiezen, voor brood en gebak is dat 38 miljoen en voor bloemen en planten 23 miljoen. Visser: ‘Dat zijn enorme bedragen. En we hebben het dan over sectoren die nu net weer wat vlees op de botten krijgen.’

Slechte timing

MKB-Nederland en de betrokken branches vinden dat de BTW-verhoging van tafel moet. ‘Het kabinet heeft tot de maatregel besloten zonder ook maar enig zicht te hebben op de effecten. Mocht de verhoging doorgaan, dan moet het midden- en kleinbedrijf tenminste worden ondersteund met een pakket maatregelen die de pijn kunnen verzachten.’ De ondernemersorganisatie wil onder meer dat de lastenverlichting in de inkomstenbelasting naar voren wordt gehaald. Verder moet de BTW-verhoging naar achteren worden geschoven, naar de jaren dat er echt lastenverlichting voor consumenten is. ‘Eerst het zuur voor het MKB en pas daarna koopkrachtverbetering voor de consument – dat is slechte timing’, vindt Visser.

Verder is een rechtvaardig overgangsregime nodig, vindt de belangenorganisatie, zodat ondernemers niet met grote administratieve problemen worden opgezadeld. Ook moet dat regime voorkomen dat consumenten die bijvoorbeeld nu al een kaartje hebben gekocht voor een concert in 2019, straks met een extra BTW-betaling worden geconfronteerd. Tot slot kan het kabinet MKB-ondernemers steunen door de verhoging van het box 2-tarief te schrappen en de werkkostenregeling te verbeteren, aldus MKB-Nederland.

Zwarte circuit

Brancheorganisaties zoals ANKO (kappers), VBW (bloemisten), de Federatie Cultuur (podiumkunsten en musea), de Mediafederatie (uitgeverijen) en NL Actief (fitnesscentra) hebben zelf onderzoek laten doen naar de gevolgen van een BTW-verhoging voor hun leden. Naast de negatieve impact op omzet en werkgelegenheid zijn er ook andere effecten te zien, melden de organisaties. Zo vreest de kappersbranche dat een aantal kappers thuis of ambulant gaat werken, en dat er een verschuiving ontstaat naar het zwarte circuit. Het aantal stage- en leerwerkplaatsen zal daardoor dalen en dat is slecht voor het kappersambacht. De fitnessbranche wijst erop dat de BTW-verhoging indruist tegen het gezondheidsbeleid van het kabinet. De perspectieven voor de kleinere fitnesscentra zouden zorgwekkend zijn. De uitgeversbranche vreest voor verschraling van het aanbod.