ING: loonstijging heeft meer invloed dan fiscale maatregelen

De plus die er volgend jaar voor het overgrote deel van de werkende Nederlanders aan zit te komen wordt vooral veroorzaakt door loonstijging en veel minder door het effect van door het kabinet ingezette belastingverlaging.
Dat stellen economen van ING in de Telegraaf in reactie op recente koopkrachtberekeningen van het CPB.

Het CPB maakte vorige week bekend dat de koopkracht van werkenden er in 2019 met 1,4 procent op vooruit gaat.  Die stijging wordt volgens het CPB vooral veroorzaakt ‘door (vooral fiscale) maatregelen uit het regeerakkoord’. Wat de loonstijging doet voor de koopkracht bleef onvermeld.

ING-econoom Marten van Garderen stelt nu dat de loonstijging een veel groter effect heeft. Weliswaar zorgt het huidige kabinet voor een kleine lastenverlichting, maar door het effect van door eerdere kabinetten genomen maatregelen is er per saldo sprake van een lastenverzwaring voor veel groepen. Die lastenverzwaring uit eerdere maatregelen wordt vooral veroorzaakt door de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting, de aanrechtsubsidie. Ook de stijgende zorgpremies verslechteren het lastenbeeld.

Voorwaarden aan verbod op privégebruik bedrijfsauto

Een hoveniersbedrijf is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op de vingers getikt om het privégebruik van de bestelauto van een werknemer. Naar aanleiding van een door de Belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag loonheffing was onder anderen in het geding of er terecht een voordeel wegens privégebruik van de bestelauto tot het loon van de werknemer is gerekend.

Het hoveniersbedrijf gaf geen bijtelling vanwege privégebruik van de VW Transporter voor een werknemer aan omdat het de werknemer volgens het bedrijf was verboden de auto privé te gebruiken en daarvoor ook een beschikking van de fiscus in de administratie aanwezig was. Dat bleek echter niet zo te zijn en daarmee voldeed het bedrijf volgens het hof niet aan de voorwaarden in de Wet BPM. Een verbod moet schriftelijk zijn vastgelegd, de vastlegging van het verbod moet bij de loonadministratie worden bewaard, er moet voldoende toezicht op de naleving zijn en een passende sanctie worden opgelegd als het verbod wordt overtreden.

Het hoveniersbedrijf toonde volgens het hof op geen enkele manier aan dat aan die voorwaarden is voldaan, ondanks een achteraf door het bedrijf gereconstrueerde rittenadministratie. De kilometeradministratie werd als niet deugdelijk gekwalificeerd. Om die reden heeft de inspecteur terecht een bijtelling privégebruik bestelauto bij de werknemer toegepast, oordeelt het hof.