Actueel

slider1
slider4
slider2

Gebruikelijk loon dga stijgt in 2020

Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is met ingang van 1 januari 2020 verhoogd naar € 46.000 per jaar. Dat wordt gemeld in de Bijstellingsregeling directe belastingen 2020 die op 30 december 2019 in de Staatscourant 66207 is gepubliceerd.

Advies aan kabinet: haal eigen woning uit box 1

De huidige eigenwoningregeling is onwerkbaar geworden. Dat stellen twee onderzoeksbureaus die in opdracht van het ministerie van Financiën de regels rondom woningfinanciering onder de loep hebben genomen. Afschaffen van de renteaftrek kan die complexiteit verminderen. Staatssecretaris Snel wil geen voorschot nemen op mogelijke wetswijzigingen: ‘Dat is aan een volgend kabinet’. Financiën heeft de eigenwoningregeling op […]

Chocoladeletter verstrekken en de werkkostenregeling

Wat betekent het voor de werkkostenregeling als de werkgever zijn werknemers met Sinterklaas een chocoladeletter geeft? Er zijn twee mogelijkheden: De werknemer eet de chocoladeletter op de werkplek. Dan is sprake van een consumptie op de werkplek. De chocoladeletter valt onder de kleine geschenkenregeling van de Belastingdienst. In beide gevallen heeft de werkgever geen aanvullende kosten. Consumptie op de […]