Artikelen door Matteun Aarsen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een tijdelijke regeling (Tozo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk: De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning […]

Belastingdienst checkt bij online aangifte op zelfstandigenaftrek

De Belastingdienst biedt zzp’ers een ondernemerscheck aan om te bepalen of ze ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Nieuw is dat dit jaar extra hulpteksten in het aangifteprogramma zijn toegevoegd, meldt de fiscus. Deze periode doen ruim 1,4 miljoen ondernemers, waaronder veel zzp’ers de aangifte inkomstenbelasting over 2019. Zo’n 450.000 van hen vullen zelf de belastingaangifte […]

De ketenbepaling onder de WAB: wanneer een vast contract?

De periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract (de ketenbepaling) is verruimd. Tot 1 januari 2020 was er de 3x2x6-regeling: 3 tijdelijke contracten in 2 jaar met een tussenpoos van maximaal 6 maanden. De nieuwe regel is 3x3x6.  Een tijdelijk contract gaat onder de Wet arbeidsmarkt in balans sinds 1 januari 2020 automatisch […]

Gebruikelijk loon dga stijgt in 2020

Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is met ingang van 1 januari 2020 verhoogd naar € 46.000 per jaar. Dat wordt gemeld in de Bijstellingsregeling directe belastingen 2020 die op 30 december 2019 in de Staatscourant 66207 is gepubliceerd.

Advies aan kabinet: haal eigen woning uit box 1

De huidige eigenwoningregeling is onwerkbaar geworden. Dat stellen twee onderzoeksbureaus die in opdracht van het ministerie van Financiën de regels rondom woningfinanciering onder de loep hebben genomen. Afschaffen van de renteaftrek kan die complexiteit verminderen. Staatssecretaris Snel wil geen voorschot nemen op mogelijke wetswijzigingen: ‘Dat is aan een volgend kabinet’. Financiën heeft de eigenwoningregeling op […]

Chocoladeletter verstrekken en de werkkostenregeling

Wat betekent het voor de werkkostenregeling als de werkgever zijn werknemers met Sinterklaas een chocoladeletter geeft? Er zijn twee mogelijkheden: De werknemer eet de chocoladeletter op de werkplek. Dan is sprake van een consumptie op de werkplek. De chocoladeletter valt onder de kleine geschenkenregeling van de Belastingdienst. In beide gevallen heeft de werkgever geen aanvullende kosten. Consumptie op de […]

Kabinet gaat breed gesprek voeren over kwalificatie zzp

Voor welke opdracht mag een bedrijf een zzp’er inhuren en wanneer is iemand eigenlijk een werknemer? Het kabinet gaat over die vragen de komende maanden in gesprek met werkgevers, werknemers, zzp’ers en betrokken organisaties. Dit brede gesprek moet het onderscheid helder maken. Ook moet hieruit duidelijk worden wat de maatschappelijke opvattingen zijn. Dat kondigen minister Koolmees […]

Loonheffingen 2020: de fiets van de zaak

Voor de fiets van de zaak komt net als voor het privégebruik van de auto van de zaak een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik. Werknemers die een fiets van de zaak privé mogen gebruiken, bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen of het ophalen van de kinderen, of voor het woon-werkverkeer krijgen vanaf 1 januari 2020 […]

BTW-nieuws voor belastingplichtigen met zonnepanelen

De BTW-wetgeving met betrekking tot zonnepanelen blijft veranderlijk. Dit blijkt ook weer uit de set vragen en antwoorden over BTW-heffing bij particulieren, die het ministerie van Financiën op 5 september jl. heeft geactualiseerd.Ten opzichte van de vorige versie (4 april 2018) is verduidelijkt dat zonnepanelen niet tot méér BTW-aftrek op de bouwkosten van woningen zouden […]

Verlaging zelfstandigenaftrek valt ongunstig uit voor goedverdienende ondernemers

De verlaging van de zelfstandigenaftrek die het kabinet in het Belastingplan 2020 voorstelt pakt voor ondernemers met een inkomen boven de 100.000 euro per saldo ongunstig uit. Dat antwoord staatssecretaris Snel van Financiën op vragen van de VVD over de inkomenseffecten van de maatregel in de nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2020. Ten opzichte van 2019 gaan […]