‘Geen tijdelijke voorzieningen voor openstellen g-rekeningen voor meer doelgroepen ‘

Staatssecretaris Wiebes van Financiën ziet geen mogelijkheid om tijdelijke voorzieningen te treffen die vooruitlopen op het voor meer doelgroepen openstellen van g-rekeningen.

Dat schrijft de staatssecretaris in een brief waarin hij antwoord geeft op vragen van het Tweede Kamerlid Klein over de wet DBA.

Volledige vrijwaring aansprakelijkheden inlenersaansprakelijkheid

De staatssecretaris deelt niet de mening dat ZZP’ers, in tegenstelling tot tussenpersonen, hun opdrachtgevers niet volledig kunnen vrijwaren van aansprakelijkheden in het kader van de inlenersaansprakelijkheid ondanks de aanwezigheid van een goedgekeurde modelovereenkomst. Volgens Wiebes hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers (ZZP’ers) die ook feitelijk overeenkomstig een goedgekeurde modelovereenkomst werken de zekerheid dat een naheffingsaanslag loonheffingen bij de opdrachtgever achterwege blijft, omdat er geen dienstbetrekking aanwezig is. Als er geen grond is om een naheffingsaanslag loonheffingen op te leggen dan kan een aansprakelijkstelling op grond van de fiscale inlenersaansprakelijkheid niet aan de orde komen, aldus de staatssecretaris. Indien en zo lang opdrachtgevers en ZZP’ers de door hen gebruikte modelovereenkomst naleven is de opdrachtgever dus feitelijk gevrijwaard van naheffingsaanslagen en ook van aansprakelijkstellingen op grond van de fiscale inlenersaansprakelijkheid.

Toekomst g-rekening

Wiebes heeft eerder dit jaar uiteengezet wat de stand van zaken is met betrekking tot de toekomst van de g-rekening en wat de mogelijkheden en clausuleringen zijn om de g-rekening ook open te stellen voor ZZP’ers. Deze ambities stellen zeer hoge eisen aan de banken en de Belastingdienst. Daarom ziet de staatssecretaris geen mogelijkheid om daarnaast nog tijdelijke voorzieningen te treffen die vooruitlopen op het voor meer doelgroepen openstellen van g-rekeningen. ‘Ik richt mij nu op het onderzoek dat loopt naar de doorontwikkeling van de g-rekening’, aldus Wiebes.