Verzet grondeigenaren tegen aanpassing box 3

Particuliere grondeigenaren zijn niet te spreken over het kabinetsplan om de box 3-heffing vanaf 2022 grondig te herzien. Verpachters en eigenaren van landgoederen moeten straks als gevolg daarvan geld toeleggen op hun grond, stelt de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

Rendement niet te behalen

Voor beleggingen wordt het forfaitair rendement 5,33% en dat is onmogelijk te behalen op grond die langjarig en strikt gereguleerd is verpacht, zegt FPG-voorzitter Roel Robbertsen in het FD. Dat geldt vooral voor eigenaren van landgoederen die zich onder de Natuurschoonwet (NSW) hebben verplicht de natuur en de cultuurhistorische waarde van hun bezit te beheren en te behouden.

Exploitatie in het gedrang

Als pachtopbrengst van landbouwgrond en verhuur van opstallen weg worden belast komt de exploitatie ernstig in het gedrang en zullen landgoederen verdwijnen, waarschuwen de grondeigenaren. Robbertsen: ‘Wij stellen voor het fictieve rendement gelijk te trekken met de 0,09% voor spaargeld. Gebouwen op landgoederen die niet het woonhuis zijn, zouden geheel vrijgesteld moeten worden. Het kan toch niet zo zijn dat spaarders profiteren en beheerders van ons cultureel erfgoed en ons landschap kind van de rekening worden.’